Intermediairverzekeraars bestaan niet.

Deze column is verschenen op de site www.delametelkaar.nl

Er zijn nog verzekeraars die alleen via onafhankelijke assurantieadviseurs hun producten in de markt zetten. Maar het zijn er steeds minder. Ze zijn ondertussen op de vingers van één hand te tellen en dan heb je niet eens al je vingers nodig. Vroeger was de verzekeringswereld veel eenvoudiger. Toen had je intermediairverzekeraars en direct writers. Maar die wereld ligt achter ons en heeft plaats gemaakt voor een nieuwe werkelijkheid.

Steeds meer van oudsher echte intermediairverzekeraars maken de keuze om openlijk hun eendimensionale distributiemethode los te laten. Ze gaan ook andere kanalen  inzetten om hun producten in de markt te zetten. In het verleden werd door sommige van deze verzekeraars al eerder geflirt met andere distributiemethoden. Maar nu lijken de beleidskeuzes definitief. Er wordt gebroken met het verleden.

Hebben ze dan zo weinig vertrouwen in de kracht van de onafhankelijke adviseur? Het lijkt er soms wel op. Veel adviseurs hebben dan ook grote moeite met deze keuzes. Zij hebben de intermediairmaatschappijen (mede) groot gemaakt. Maar nu er tegenwind is worden de adviseurs voor hun gevoel op een zijspoor gerangeerd. Of op zijn minst worden er door de betreffende verzekeraars alternatieve sporen aangelegd. Met middelen uit het intermediaire kanaal. En ook nog vaak onder dezelfde naam als bij de intermediairactiviteiten.

Als je al langer in deze branche rondloopt dan is dat maar moeilijk een plek te geven. Je kunt je ook afvragen of deze beleidskeuzes van verzekeraars gebaseerd zijn op een goed onderbouwde toekomstvisie of op paniekvoetbal. Eerlijk gezegd bekruipt mij regelmatig het gevoel dat het laatste het geval is. Ik zal me wel vergissen, maar het komt soms allemaal wat opportunistisch over. ‘Niet geschoten is altijd mis’ lijkt dan het adagium. Ik vraag me af of ze zo de slag gaan winnen. Van de andere kant realiseer ik me welke lastige keuzes er in de directiekamers van verzekeraars gemaakt moeten worden.

Maar er wordt gebroken met het verleden. Niets is heilig, alles kan anders. Of financieel adviseurs dat nou leuk vinden of niet. Emotionele reacties op AMweb helpen niet. Het is een achterhoedegevecht, behalve als er juridische grenzen worden overschreden. Er is maar één remedie, zelf ook breken met het verleden. Laat de verzekeraars die het betreft in hun eigen sop gaarkoken. Laat je als financieel adviseur niet afleiden. Vaar je eigen koers. Dat doen zij ook. Maar de financieel adviseur staat het dichtst bij de klant. Dat is goud waard. Ga dat goud dan ook delven. Maak daarbij je eigen keuzes. Ook voor wat betreft de samenwerking met verzekeraars. Kies die verzekeraars waarmee je de vragen van klanten het beste kunt oplossen. Kies die verzekeraar die zijn zaken het beste op orde heeft. Kies die verzekeraar waarmee je als financieel adviseur je klantrelatie het beste kunt invullen. Intermediairverzekeraar of niet.

Niets is heilig, alles kan anders. Breek zo nodig met het verleden. Laat je niet leiden door sentiment. Er is maar één uitgangspunt mogelijk en dat is het belang van je klant. Dus denk vanuit de klant. En bedenk daarbij, de distributiefilosofie van de risicodrager zal een klant worst zijn. De klant heeft gekozen voor een adviseur. Hij verwacht van hem/haar een passende oplossing. Daarbij spelen vele aspecten een rol. Maar de vraag of een oplossing ondergebracht wordt bij een intermediairverzekeraar of niet, is voor klanten niet van belang. Intermediairverzekeraars bestaan voor klanten niet.

Delen op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *