Boerenverstand methode

Deze column is verschenen op de site www.delametelkaar.nl

Dienstverlening op maat’. Dat is het nieuwste visiedocument van de AFM. Het beschrijft drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en de situatie van de consument. Het doel is uw dienstverlening efficiënter in te richten, zodat het betaalbaar blijft voor de gemiddelde klant. Blijkbaar voorziet de AFM ook problemen op dat vlak. Opmerkelijk is dat ambtenaren van de AFM u in deze notitie vertellen hoe u als ondernemer moet ondernemen. Toch zie ik ook wel een positieve tendens.

Weer heeft een visiedocument van de AFM het licht gezien. Wat zijn er toch veel woorden nodig om de wetgeving uit te leggen. De ene AFM-notitie volgt de andere op. Dat houdt heel wat mensen bij de AFM aan het werk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest? Zegt het wat over de kwaliteit van de wetgeving? Als er zoveel notities nodig zijn om het allemaal uit te leggen, mag je je afvragen of er niet iets is misgegaan in het wetgevingstraject. Laten we hopen dat de oplossing niet erger is dan de kwaal.

In deze nieuwste notitie lijkt de AFM een aanvang te maken met het downgraden van de eerder gehanteerde koers, om zo, ook in het belang van de klant, iets dichter bij de  praktijk te komen. Vaker is betoogd dat we eerst zullen doorschieten in de hoeveelheid regels, voordat het inzicht komt dat er veel teveel regels zijn. De markt wordt dan verlamd en komt op slot te zitten. Wellicht komen we langzamerhand in een periode van bezinning, hoewel de nieuwe PE-regels dat nog niet doen vermoeden. De hoop is wat de PE-regels betreft nu gevestigd op de Tweede Kamer. Het kan verkeren.

Ondertussen breekt de AFM in haar nieuwste visiedocument min of meer een lans voor de boerenverstand methode. ‘De AFM hoort regelmatig van dienstverleners dat de wetgever en de toezichthouder hen dwingen om alle mogelijke klantinformatie te inventariseren voordat zij financieel advies kunnen geven. De AFM wil dit nuanceren. Het is aan u als financieel expert om op basis van uw kennis, vaardigheden en ervaring te bepalen welke vorm van dienstverlening in het belang van uw klant is’. Gezond boerenverstand gebruiken en vooral niet te moeilijk doen. Meer ruimte voor de adviseur, zonder de noodzaak tot het inwinnen van uitgebreide nutteloze informatie. ‘Er is geen verplichting dat in alle gevallen een integraal financieel advies moet worden gegeven’. Gewoon kijken wat de klant nodig heeft en daar uw dienstverlening op afstemmen, zonder af te doen aan de vereiste zorgvuldigheid van de dienstverlening en de passendheid van de advisering.

Wat me aanspreekt in de boerenverstand methode is het intuïtieve karakter en het gezonde verstand dat wordt gebruikt om tot een passend advies te komen. Een goede adviseur is voortdurend bezig met de vraag: wat is de bedoeling van wat we gaan doen en wat is daarvoor nodig? Het is de klant die centraal staat en het vraagstuk achter de klant. Niet de wetgeving, met die enorme berg regels. Adviseurs zijn allergisch voor strakke keurslijven. Ze zouden de ruimte moeten hebben om in goede afstemming met en in het belang van hun klant tot passende oplossingen te komen. Niet meer en niet minder. De goeden deden dat altijd al, ook al voor de Wft. Zodra echter regels, modellen en richtlijnen leidend worden, ondermijnt dat goed adviseur- en ondernemerschap. En dat is zeker niet in klantbelang. Van teveel compliance naar meer gezond boerenverstand is daarom een positieve tendens.

Download hier het document ‘Dienstverlening op maat’ van de AFM.   

 

Delen op:

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/vhosts/wilbertschellens.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/vhosts/wilbertschellens.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *