Strategische revolutie

Het draaide bij de brancheorganisaties en op de verschillende forums die onze branche rijk is de laatste tijd om het PE-examen. Maar, hoewel ik het onbegrip begrijp en de keuzes en de argumentatie van de Minister absurd vind, ligt de kern van de discussie veel dieper. Het vertrouwen in onze branche is bij beleidsmakers minimaal. Het vak moet in hun ogen volledig op de schop. Wij zullen daarom het vertrouwen moeten terugwinnen. Revolte helpt niet, evolutie wel. Of misschien wel revolutie, want het is vijf voor twaalf. Tijd voor een strategische revolutie.

Begin dit jaar schreef ik de column ‘Onafhankelijk advies nog geen sterk merk’.Veel mensen herkenden wat ik daar schreef, anderen bagatelliseerden de strekking. Ondertussen zit ik er nog scherper in. Onafhankelijk advies is niet alleen geen sterk merk, de beroepsgroep is vooralsnog niet bij machte om samen die handschoen op te pakken. We gedragen ons niet als beroepsgroep. Je zou ietwat gechargeerd kunnen zeggen, de beroepsgroep neemt zichzelf niet serieus en wordt derhalve ook niet serieus genomen door stakeholders. Als we zo doorgaan wordt het nooit een sterk merk. Ondanks een fusie tussen twee belangrijke brancheorganisaties om meer ‘lobbykracht’ te ontwikkelen, ondanks een oud-politicus die zich twee dagen per maand (?) over het intermediair schijnt te ontfermen en ondanks de vele inspanningen, goede bedoelingen en positieve uitzonderingen. In de ogen van veel stakeholders is onze branche nog steeds een weinig professionele, hopeloos verdeelde branche die voornamelijk het oude met hand en tand verdedigt en waarvan een deel zich niet wenst aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik kan u vertellen, dan is het lobbyen tegen de bierkaai.

Is het beroep van onafhankelijk financieel adviseur dan ten dode opgeschreven? Natuurlijk niet!! Het is een prachtig vak, met grote maatschappelijke waarde. Dat wordt ook door vrijwel iedereen onderkend. Onafhankelijk advies zou de norm moeten zijn. Maar als u denkt dat u het vak de komende jaren kunt uitoefenen zoals u dat de afgelopen decennia hebt gedaan, dan vrees ik met grote vreze. De maatschappelijke eisen zijn drastisch veranderd. De toekomst van de financiële sector ligt in handen van de klant. Zo ook die van u als onafhankelijk financieel adviseur. Daar zal de beroepsgroep eerst herkenbaar open voor moeten staan en vorm aan moeten geven voordat ze weer serieus wordt genomen.

Dat betekent mijns inziens dat er (collectief) veel meer effort gestoken zou moeten worden in het ontwikkelen van bijvoorbeeld innovatieve klantgerichte concepten, het verbeteren van bedrijfs- en ketenprocessen, het digitaal faciliteren van de klant, het openstellen voor de klant van kwantitatieve en kwalitatieve data enz…. Niet alleen adviseren van klanten maar ook faciliteren en empoweren. De beroepsgroep zal meer kracht moeten ontwikkelen, een moderniseringsslag moeten maken, haar maatschappelijke waarde moeten waarmaken en die van de daken schreeuwen. Onafhankelijk advies moet een sterk merk worden. Niet alleen bij de Nederlandse consument, maar ook bij alle stakeholders.

Dit alles vraagt om een branchebrede heroriëntatie. Om een andere manier van positioneren. We zullen samen aan de consument, de overheid, de politiek, toezichthouders, de media en ook aan onszelf moeten laten zien waar we voor staan en waar we voor gaan. Bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige, moderne, kwalitatief hoogstaande en gerespecteerde beroepsgroep. Onafhankelijk advies moet een sterk merk worden. En natuurlijk moet de branche blijven ageren tegen uitwassen in de wetgeving zoals het PE-examen. Maar dat gebeurt dan wel vanuit een andere positie.

Deze column is verschenen op de site www.delametelkaar.nl

Delen op:

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/vhosts/wilbertschellens.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/vhosts/wilbertschellens.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *